ALIPLAST VISOFOLD

ALIPLAST VISOFOLD

Konstrukce harmoniky

Systém je určen pro skládací a tepelně izolované skládací konstrukce.

  • tříkomorový systém
  • možné tloušťky výplně jsou od 4 do 37 mm
  • hloubka instalace je 70/78 mm pro rámy a křídla
  • možnost použití od 2 do 8 a více pohyblivých křídel, posuvných symetricky na obou stranách nebo zcela na jedné straně. Po otevření mohou být křídla umístěna uvnitř i vně místnosti
  • možná 2 prahová řešení: verze 1 – jako pokračování rámu použitého na bocích a nahoře (výhodou tohoto řešení je velmi dobré utěsnění). Verze 2 – nízký práh zabudovaný do podlahy, utěsněný dvěma kartáčovými těsněními. V obou případech se vozík (vodicí mechanismus akordeonového křídla) pohybuje na prahu, na který se přenáší hmotnost pohyblivých struktur.

Systém je určen pro skládací, tepelně izolované skládací konstrukce

  • hotely, restaurace, obchody a soukromé domy, kde je nutné zvětšit využitelnou plochu
  • systém se používá také v zimních zahradách jako zcela složený prvek pro letní období